05 marzo 2008

Non á precariedade no Ensino


Na Mesa Sectorial do Ensino celebrada o pasado 20 de Febreiro, a Consellaria de Educación apresentou-lle aos sindicatos de xestión a proposta de oferta de emprego público para este ano 2008. En dita constatou-se a total parcialidade da Consellaria nun escenário de representacións vacias, xa que na sua estrutura básica, a oferta pública non podera ser modificada. Este facto derivou-se da negativa da Consellaria en ofrecer con antelación dita proposta e na falta de vontade por tomar discusión nas cuestións relevantes do documento.

Para este ano 2008, a Consellaria de Educación ten previsto sacar a concurso-oposición 2341 prazas distribuídas do seguinte xeito: 928 (corpo de mestres, con primaria incluída) 1265 (corpo de secundária), 84 (Profesores-Técnico de Formación Profesional), 35 (Profesorado de Música e Artes Escénicas) e 29 (Profesorado das Escolas Oficiais de Idiomas).

Desde o Sindicato de Ensino da CNT seguimos a denunciar a aldraxante posición da Consellaria de Educación coa connivéncia dos principias sindicatos de xestión pola sua incapacidade manifesta para abordar os problemas que atravesa o profesorado, especialmente o máis vulnerabel: o profesorado interino e substituto. (...)