17 enero 2008

Domingo 20 Xaneiro: Asemblea

O sindicato único de oficios varios da CNT de Lugo comboca a tódolos seus afiliados á próxima Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrara o próximo Domingo 20 de Xaneiro ás 19 horas no local sito en Rúa Nova 103 1ºD.
Rogamos a máxima puntualidade posible debido aos puntos que se van tratar. Este sindicato recórdalle a tódolos afiliados que a forma na que tomamos TÓDALAS decisións que nos afectan é a Asemblea, órgano máximo de decisión na Organización Confederal. É dela de onde emanan tódalas decisións que tomamos e están abertas a libre participación de tódol@s traballador@s afiliad@s a este sindicato. É por iso que animámosvos a tod@s a que mandedes as vosa propostas, consideracións e suxestións (calesquera que sexan estas) á direción de correo electrónico (lugo@cntgaliza.org) ou que se fagan chegar por correo ordinario. Todas estas consideracións pasaran automáticamente a formar parte dos puntos a tratar na vindeira Asemblea.
Somos a voz da Asemblea, a ilusión do compromiso. Somos o sincero anhelo de liberdade e nunca conseguirán acabar connosco. ¡Viva a CNT!

CNT Lugo
R/ Nova, 103-1º dta.
27001 LUGO
Telefone. 650 269 807
Apdo. Correos 65