21 noviembre 2007

Polas subidas salariais inversamente proporcionais

A CNT no Concello de Pontevedra inicia unha campaña para presionar a eses sindicatos que negocian de costas os traballador@s, estes traballador@s deben saber que negocian os sindicatos e poder expresar a suas opinions, a CNT defendera sempre as asembleas fronte os comites, a accion directa fronte as castes sindicais, e sobre todo a necesidade de igualar os traballador@s en dereitos. Non podemos permitir que se nos oculte a verdade das negociacions e as posibilidades que estas negociacions ofrecen:
MILEURISTAS DO CONCELLO
UNIDEVOS
PRESIONADE ÓS VOSOS SINDICATOS
Tres formas de repartir:
-Inversamente proporcional:Dar mais o que menos gaña,diminuir as diferencias entre salarios.
-Lineal:Dar a todos o mesmo, mantendo as diferencias.
-Proporcional:Dar mais o que mais o que mais gaña,aumentar as diferencias.
Agora que sabemos as posibilidades, nos decidimos. ¡Non necesitamos representantes¡
Sección sindical CNT no Concello de Pontevedra
Sindicato CNT Pontevedra. Pasanteria n1 3º andar (edificio dos sindicatos)
Pontevedra@cntgaliza.org